Άννα Καρένινα

Αρχαία ελληνική γλώσσα
Book ID: 3124
Sometimes it is not possible to find the cover corresponding to the book whose edition is published. Please, consider this image only as a reference, it will not always be the exact cover used in the edition of the published book.

Year of first publication: 1877

Translator: Ηλία Ι. Οικονομοπούλου

License: CC BY-SA 4.0

Edition: εν Αθήναις Εκδότης: Δ. Φέξης, 1922

Last revision: February 17, 2018

Leo Tolstoy - León Tolstói - Léon Tolstoï - Lew Tolstoi - Лев Николаевич Толстой - ليو تولستوي

Year of first publication: 1877

Translator: Ηλία Ι. Οικονομοπούλου

License: CC BY-SA 4.0

Edition: εν Αθήναις Εκδότης: Δ. Φέξης, 1922

Last revision: February 17, 2018

Λέων Τολστόι · Ελληνικά