Περὶ Ποιητικῆς

Αρχαία ελληνική γλώσσα
Book ID: 2606
Sometimes it is not possible to find the cover corresponding to the book whose edition is published. Please, consider this image only as a reference, it will not always be the exact cover used in the edition of the published book.

Year of first publication: -343

License: CC BY-SA 4.0

Source: https://books.google.es/books?id=SRFQAAAAcAAJ

Edition: Bernardi Iunte, 1564

Last revision: October 29, 2017

Aristóteles - Aristote - Aristotle - Аристотель - أرسطو

Year of first publication: -343

License: CC BY-SA 4.0

Source: https://books.google.es/books?id=SRFQAAAAcAAJ

Edition: Bernardi Iunte, 1564

Last revision: October 29, 2017

Ἀριστοτέλης · Αρχαία ελληνική γλώσσα