Πυθαγορικὰ χρυσᾶ ἔπη

Αρχαία ελληνική γλώσσα
Book ID: 1579
Sometimes it is not possible to find the cover corresponding to the book whose edition is published. Please, consider this image only as a reference, it will not always be the exact cover used in the edition of the published book.

Year of first publication: -500

License: CC BY-SA 4.0

Last revision: October 29, 2017

Pitágoras - Pythagoras - Pythagore - فيثاغورس - Пифагор - Πυθαγόρας

Year of first publication: -500

License: CC BY-SA 4.0

Last revision: October 29, 2017

Πυθαγόρας · Αρχαία ελληνική γλώσσα